System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 21
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Zając Zygmunt
Tytuł polski Sorpcja żelaza i rozdzielanie mieszaniny cyrkon-tytan-żelazo na sorbencie SG
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis