System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 218
Rok obrony pracy 1981
Numer ewidencyjny PM/1981/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?yko Krystyna
Tytuł polski Badania mo?liwości utylizacji pasty siarkowej powstającej przy oczyszczaniu gazu koksowniczego metodą "perox"
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun Kozak Danuta
Opis