System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 22
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bugała Witold
Tytuł polski Optymalne warunki hydrolizy czterochlorku germanu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis