System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 23
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Filipowicz Anna
Tytuł polski Oczyszczanie czteroetylogermanu po aktywacji neutronowej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis