System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 24
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Nieæko Jerzy
Tytuł polski Próby odzysku molibdenu z produktów ubocznych hutnictwa miedzi metod± hydrometalurgiczn±
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis