System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 250
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PM/1995/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?ysiak Leonard
Tytuł polski Adsorpcja chelatów na no?nikach nieorganicznych
Tytuł angielski
Promotor Nazimek Dobies?aw
Współpromotor / Opiekun Ryczkowski Janusz
Opis