System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 26
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jonak Krystyna
Tytuł polski Otrzymywanie bezwodnych chlorków pierwiastków ziem rzadkich metod± szybkiego odwadniania pod zmniejszonym ci¶nieniem
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis