System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 263
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PM/1996/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bednarczyk Barbara
Tytuł polski Badania nad otrzymywaniem etylenu z metanu metodą utleniającej dimeryzacji
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Denis Andrzej, Machocki Andrzej
Opis