System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 269
Rok obrony pracy 1997
Numer ewidencyjny PM/1997/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Adamczyk Agnieszka
Tytuł polski Badania procesu zaw?glania w reformingu butanu z dwutlenkiem w?gla
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis