System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 28
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Brodecki Ryszard
Tytuł polski Otrzymywanie bezwodnych chlorków miszmetalu metodą powolnego odparowywania i suszenia na powietrzu w obecności chlorku wapnia jako czynnika chlorującego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis