System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 29
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Siergiejuk Elżbieta
Tytuł polski Otrzymywanie molibdenu z pyłów miedziowych metodą sorpcji i ekstrakcji
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis