System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 298
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PM/2001/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wal Barbara
Tytuł polski Badanie katalizatorów niklowych promotowanych Ce i Mo w reformingu parowym w?glowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Czubryt-Idzik Maria, Sikorska Joanna
Opis