System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 299
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PM/2001/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor KuŸma Natasza
Tytuł polski Badanie katalizatorów niklowych promotowanych Mn w reformingu parowym węglowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Czubryt-Idzik Maria, Sikorska Joanna
Opis