System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 30
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wroński Konrad
Tytuł polski Badania porównawcze kontaktów wanadowych przeznaczonych do utleniania dwutlenku siarki
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis