System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 300
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PM/2001/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ziółkowska Monika
Tytuł polski Badanie powierzchni katalizatorów utleniającego sprzęgania metanu metodą spektroskopii w podczerwieni
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis