System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 301
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PM/2001/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Parcheta Anna
Tytuł polski Zaw?glanie katalizatorów w reakcji reformingu parowego w?glowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis