System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 303
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PM/2001/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Topyła Edyta
Tytuł polski Ocena stopnia zużycia syntetycznych i półsyntetycznych olejów silnikowych metodą spektroskopii w podczerwieni
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Ryczkowski Janusz
Opis