System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 305
Rok obrony pracy 2002
Numer ewidencyjny PM/2002/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Lipczy?ska Beata
Tytuł polski Badanie zaw?glania katalizatorów niklowo-magnezowo-glinowych w reformingu parowym w?glowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Czubryt-Idzik Maria
Opis