System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 31
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Świtluk Wiktor
Tytuł polski Próby zastosowania termografii przy badaniu warunków rozkładu koncentratu ZrSiO4
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis