System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 314
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny PM/2004/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Albi?ski Maciej
Tytuł polski Kserografia - aspekty chemiczne, fizyczne, urządzenia i materia?y
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis