System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 316
Rok obrony pracy 2005
Numer ewidencyjny PM/2005/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bielecka Agnieszka
Tytuł polski Niskotemperaturowe utlenianie tlenku w?gla oraz lotnych związków organicznych
Tytuł angielski
Promotor Gac Wojciech
Współpromotor / Opiekun
Opis