System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 319
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny PM/2006/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Adamczak Aneta
Tytuł polski Katalityczny rozk?ad metanu na katalizatorach niklowo - miedziowych
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis