System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 32
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Krawczyk Mieczysław
Tytuł polski Badanie aktywności i selektywności niektórych katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis