System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 33
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kuta-Kultys Alina
Tytuł polski Synteza germanowa węglowodorów oraz wyznaczanie niektórych ich fizyko-chemicznych własności
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Szuchnik Andrzej
Opis