System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 333
Rok obrony pracy 2000
Numer ewidencyjny PL/2000/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Pukos Tomasz
Tytuł polski Wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne w ¶rodowisku
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis