System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 335
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PL/2001/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Ste? Ma?gorzata
Tytuł polski Produkcja i zastosowanie celulozy
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis