System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 337
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PL/2001/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Paczkowska Karolina
Tytuł polski Naturalne i antropogeniczne ?ród?a chloru - problemy środowiskowe
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis