System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 338
Rok obrony pracy 2001
Numer ewidencyjny PL/2001/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor ?ywicka Iwona
Tytuł polski Badanie odpadów komunalnych w D.S. Grześ w dzielnicy akademickiej UMCS w Lublinie
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogus?aw
Współpromotor / Opiekun Lesiuk Adam
Opis