System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 34
Rok obrony pracy 1965
Numer ewidencyjny PM/1965/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wojtowicz Andrzej
Tytuł polski Dynamiczny pomiar wiskozy szlamów cementowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis