System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 340
Rok obrony pracy 2002
Numer ewidencyjny PL/2002/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Konefa? Ewelina
Tytuł polski Paliwa z produktów roślinnych
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis