System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 342
Rok obrony pracy 2003
Numer ewidencyjny PL/2003/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Lisiecka Ewelina
Tytuł polski Tworzywa, ?ywice - wybrane zastosowania i utylizacja
Tytuł angielski
Promotor Grzegorczyk Wies?aw
Współpromotor / Opiekun
Opis