System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 343
Rok obrony pracy 2003
Numer ewidencyjny PL/2003/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Warszawska Ma?gorzata
Tytuł polski Barwniki w ?ywności
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis