System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 345
Rok obrony pracy 2003
Numer ewidencyjny PL/2003/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Widzi?ska Izabela
Tytuł polski Opioidy wykorzystywane w zwalczaniu bólów nowotworowych
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis