System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 346
Rok obrony pracy 2003
Numer ewidencyjny PL/2003/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Grzegrzó?ka Anna
Tytuł polski "Szczyt Ziemi" w Johannesburgu światowy szczyt na temat zrównowa?onego rozwoju (WSSD)
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis