System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 347
Rok obrony pracy 2003
Numer ewidencyjny PL/2003/06
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Ko?uchowski Adam
Tytuł polski Luminofory pó?przewodnikowe i ich zastosowanie na przyk?adzie diod elektroluminescencyjnych i laserów
Tytuł angielski
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis