System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 348
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny PL/2004/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Kosiarczyk Iwona
Tytuł polski Substancje zag?szczające w środkach spo?ywczych
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis