System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 349
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny PL/2004/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Krukowski Marcin
Tytuł polski Wprowadzenie do symulacji procesowych w oparciu o pakiet chemcad
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Giecko Grzegorz
Opis