System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 35
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Chmielewska Marianna
Tytuł polski Otrzymywanie K2ZrF6 metodą rozkładu koncentratów cyrkonowych fluorokrzemianem potasowym
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis