System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 350
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny PL/2006/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Ga?kowska Agnieszka
Tytuł polski Otrzymywanie gliceryny i jej zastosowania
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis