System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 351
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny PL/2006/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Skrok Katarzyna
Tytuł polski Biogaz i fermentacja metanowa, zagro?enie czy ?ród?o energii odnawialnej
Tytuł angielski
Promotor Stasi?ska Beata
Współpromotor / Opiekun
Opis