System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 352
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny PL/2006/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Cieniuch Jolanta
Tytuł polski Procesy katalityczne w rozwoju motoryzacji
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis