System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 354
Rok obrony pracy 2006
Numer ewidencyjny PL/2006/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Czubkowski Pawe?
Tytuł polski Symulacja procesu utleniania amoniaku w procesie produkcji kwasu azotowego z zastosowaniem pakietu chemcad
Tytuł angielski
Promotor Giecko Grzegorz
Współpromotor / Opiekun
Opis