System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 355
Rok obrony pracy 2007
Numer ewidencyjny PL/2007/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Pich Mariusz
Tytuł polski Badana ilościowe oraz sk?adu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w D.S. "Zana"
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Lesiuk Adam
Opis