System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 356
Rok obrony pracy 2007
Numer ewidencyjny PL/2007/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Nowak Agnieszka
Tytuł polski Otrzymywanie octanu butylu z zastosowaniem destylacji reaktywnej
Tytuł angielski
Promotor Giecko Grzegorz
Współpromotor / Opiekun
Opis