System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 357
Rok obrony pracy 2008
Numer ewidencyjny PL/2008/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Pietryka Iwona Maria
Tytuł polski Metan towarzyszący kopalinom
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis