System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 358
Rok obrony pracy 2008
Numer ewidencyjny PL/2008/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Zawadzka Justyna
Tytuł polski Spalanie paliw alternatywnych w cementowni
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun Zawadzki Witold
Opis