System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 359
Rok obrony pracy 2009
Numer ewidencyjny PL/2009/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Ko?odziej Marcin
Tytuł polski Metody produkcji paliw syntetycznych
Tytuł angielski Methods of synthetic fuels of the production
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis