System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 36
Rok obrony pracy 1966
Numer ewidencyjny PM/1966/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Niewczas Kałuska Bogumiła
Tytuł polski Odzysk molibdenu z pyłów jugosłowiańskiego hutnictwa miedzi
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis