System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 360
Rok obrony pracy 2010
Numer ewidencyjny PL/2010/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Tymicka Bożena
Tytuł polski Nanomateriały węglowe - budowa, metody otrzymywania, perspektywy zastosowania
Tytuł angielski Carbonaceons nanomaterials - structure, production, application perspects
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis