System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 364
Rok obrony pracy 2010
Numer ewidencyjny PL/2010/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Wachnicki Patryk
Tytuł polski Odnawialne źródła energii jako istotny element w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w systemie hybrydowym
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis